NRK Meny
Normal

12.000 ganger i 2013...

klødde fylkets leger seg i hodet over et «merkelig fenomen».

Ålesund sjukehus

Varslinga må bli bedre ved alle avdelinger på alle sjukehus, mener Søvik og Ristesund.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

SMS-varsling skal senke antallet pasienter som lar være å si fra om at de ikke kommer til avtalt legetime.

I løpet av ett år blir opp til 12.000 avtaler brutt uten at pasientene gir beskjed.

Trøbbel i tårnet

Hanne Søvik

Hanne Søvik mener systemet settes på vent av skulkere.

Foto: Trond Vestre / NRK

Hanne Søvik, leder av brukerutvalget i Helse Midt-Norge, skal nå få skikk på vårt lemfeldige forhold til varslinger via mobiltelefon.

Hun hevder at hele systemet settes på vent.

– Dette er alvorlig. Hvis du ikke møter til timen din vil det medføre at noen andre ikke kan møte til timen sin tidligere. Du skyver bare folk lenger bak i køen, sier Søvik.

Hver måned unnlater omtrent 1000 personer å gi beskjed om at de ikke kommer til avtalt legetime, ifølge Søvik.

– Du har personale som står og venter, du har kanskje en operasjonssal som står og venter, og da må man gi beskjed hvis man ikke kan møte.

Nytt varslingssystem

Assisterende direktør i Helse Sunnmøre, Helge Ristesund

Helge Ristesund tror enda flere tiltak må settes i verk for å gjøre noe med ukulturen.

Foto: Arild Pettersen / NRK

Helseforetaket tester et nytt SMS-basert varslingssystem ved enkelte avdelinger. Systemet minner pasientene på avtalte timer, samt gir pasientene anledning til å varsle om de ikke har anledning til å komme til avtalt time.

– Vår erfaring er at det dessverre er mange pasienter som ikke møter til avtalt time på sjukehusa, sier Helge Ristesund, assisterende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Ifølge Ristesund vil det i løpet av 2013 være over 10.000 avtalte oppmøter som ikke blir gjennomført. Han tror, basert på erfaringer fra prøveprosjektet med SMS-varsling, at tiltaket vil være et godt verktøy for å minne pasienter om avtalene.

– Vi ser at det har effekt, men vi må gjøre andre tiltak. Vi er tydeligvis ikke gode nok på å kommunisere med pasientene. Det kan hende at informasjonen om timer vi sender ut ikke er klar nok, så vi har nok andre tiltak også vi bør se på.

Nye løsninger

Ristesund ønsker å sette i gang flere tiltak for å senke antallet skulkere ytterligere.

– Det første er å gi pasienten time umiddelbart, slik at pasienten for eksempel bare mottar et brev fra sjukehuset, og at det brevet vi sender ut med tildeling av time er klart og konsist.

– I tillegg bør sjukehusa være lett tilgjengelig for dem som av en eller annen grunn ønsker å endre timen. Det er nok ikke alltid like enkelt å komme i kontakt med rett avdeling for en pasient som sitter hjemme, innrømmer Ristesund.

Lange ventelister

Søvik understreker at lange ventelister kan være en delaktig faktor, og at pasienter rett og slett glemmer av timene.

Ristesund tror derimot ikke at problemet ligger en annen plass.

– Pasienten får først et brev om at de er satt på venteliste, og når den aktuelle datoen nærmer seg får du et nytt brev om den nøyaktige datoen. Men det er klart at hvis pasienten bare fikk et brev der de fikk tildelt time med en gang så ville dette være enklere å oppfatte for pasientene, sier Ristesund.

Utvider tilbudet om SMS-varsling

Å varsle de aktuelle pasientene via tekstmeldinger er likevel et steg i riktig retning, ifølge Ristesund, som sier at systemet nå blir utvidet og skal gjelde alle avdelinger på alle sjukehus.

– Vil den komme i løpet av året?

– Ja, det tror jeg må være en ambisjon. Nå har vi kommet ganske langt med å få dette ut på alle sjukehusa, så det er ikke så veldig mye arbeid som gjenstår før alle avdelinger kan tilby dette.

Han påpeker at SMS-varsling er et frivillig tilbud som pasientene må takke ja til om de ønsker å benytte seg av det.