Tryggere flyplass

Flygere som bruker Ålesund Lufthavn, Vigra mener flyplassen blir tryggere når radiomasten fjernes fra innflygingskorridoren.

Video nsps_upload_2009_10_9_20_44_38_3659.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Frå slutten av 2011 blir dette landemerket borte. Sjå video over.

Flygerene er glade for at radiomasten på flyplassen på Vigra nå blir fjernet.

Flygerforeningene har i flere år kjempet for å fjerne masten, som de mener hindrer innflyging til Vigra.

Pilot i Lufttransport AS,Per Helge Klock, sier det blir mye enklere for flytrafikken når masten er borte i slutten av 2011.

-Dette betyr at vi slipper å avbryte innflyging så høyt og så langt borte fra flyplassen som vi gjør i dag. Det vil også føre til bedre regularitet ved flyplassen. En får en mer nøyaktig innflyging fra begge sider, sier Klock.

Kringkastingshistorie rives

Avtalen med Norkring som eier masta innebærer at masta skal fjernes innen utgangen av 2011, og kostnadene med å fjerne masta er et spleiselag der Avinor tar største regninga.

Flygerforeningene har siden 70-tallet arbeidet for å få fjernet rqadiomasta på Vigra.