Tror på stabile boligpriser

Daglig leder og megler Halvard Aarseth i Aktiv Ålesund og Molde mener boligmarkedet i Møre og Romsdal fremdeles fungerer godt og regner ikke med noe dramatisk prisfall de nærmeste månedene. Boligeiere i kommuner som Haram, Ulstein og deler av Vestens kan oppleve en mer negativ prisutvikling fordi mange innleide arbeidstagere har flyttet tilbake til hjemlandet og etterspørselen etter bolig minker, sier Aarseth. Boligprisene i Møre og Romsdal falt med 0,9 prosent i oktober. Det viser dagens boligprisstatistikk fra Eiendom Norge. I de siste 12 månedene har det vært en prisoppgang på 0,2 prosent.

Halvor Aarseth, daglig leder for Aktiv i Ålesund og Molde
Foto: John Colbensen