NRK Meny
Normal

Trolig klart for utbygging av E39

Regjeringa åpner for at de to fylkene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag kan forskuttere penger til utbygginga av Europavei 39 mellom Renndalen i Halsa og Staurset i Sør-Trøndelag. I tillegg er det satt av 266 millioner kroner til riksveiene. 

 

Renndal - Staurset

Det er behov for å forskuttere i overkant av 100 millioner kroner, men Veidirektøren har vært negativ.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Oddbjørn Vatne, er positiv til signalene som nå kommer i Statbudsjettet. Han sier dette er en viktig gjennomferdselsåre, og at dette viser at det også var viktig at fylkeskommunen prioriterte denne strekninga på topp av stamveiene.

 

 

 Mer om vei

Det er satt av 266 millioner kroner til riksveier i Møre og Romsdal. I tillegg er det tatt høyde for 262 millioner kroner i bompengefinansiering.

Pengene som er bevilget til vedlikehold dekker asfaltering av 120 kilometer vei i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal får 105 millioner kroner til rassikring, og det går til Fressvika-Jordalsgrenda og riksveg 70 Opdølsstranda.

Stortingsrepresentant Svein Gjelseth fra Arbeiderpartiet er godt fornøyd med samferdselsbudsjettet. Han sier at regjeringen med dette viser at de holder løftene som de ga i valgkampen.

Han mener også at det inne i budsjettet ligger penger som gjør at arbeidet med å sikre Freifjordtunnelen kan komme i gang for alvor.

Ikke helt fornøyd

Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Iver Nordseth, er ikke like fornøyd som Gjelseth. Nordseth frykter et forfall av veinettet.

Regjeringa går inn for asfaltering av 120 kilometer vei i Møre og Romsdal neste år, men Nordseth mener 30 millioner  ikke er nok.

Han viser til at asfaltprisene er høye, og at disse millionene skal fordeles på alle de tre fylkene som utgjør Statens Vegvesen, region midt.