Trafikkulykke Sula

To biler har kollidert front-mot-front på fylkesvei 657 ved Vedde i Sula. Ifølge politiet er det ikke snakk om personskade og trafikken glir greit forbi ulykkesstedet. Nødetatene er på vei.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL