Trafikkulykke i Molde

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke i krysset Fagerliveien/Moldelivegen i Molde. To biler og fire personer er involvert i en påkjørsel bakfra. Skadeomfang er uvisst og det er trafikale problemer på stedet.