Trafikkulukke på Nesset

  • Trafikkulukke på Nesset

    Det var eit einsleg køyretøy som køyrde av vegen på Rv 62, mellom Nesset og Sunndal. Politiet melder at det var totalt fire personar i bilen. To av dei er fløyet til Molde sjukehus, medan dei to andre er sendt til behandling ved Eidsvåg legekontor. Skadeomfanget er enno uklart.