Trafikkontrollar

Politiet har gjennomført fleire trafikkontrollar i dag. I Molde blei 122 bilførarar kontrollerte. Ingen reaksjonar. Ved Gurskebotn blei 19 bilførarar stoppa i ein promillekontroll. Heller ikkje her blei det nokre reaksjonar.