To til legesjekk

To personar blei sende til legevakta for sjekk i samband med brannen ved Lillevannet i Spjelkavik i Ålesund. Det er framleis mykje røyk i området, og folk blir bedne om å halde vindauga sine stengde. Trafikken på staden går no som normalt.