Til fare for folk og fe

Det nedtappa Silsetvatnet i Gjemnes utgjer ein så stor fare for folk og fe at turfolk blir åtvara ekstra mot å gå ut på den blottlagde gjørmebotnen. Området er godt skilta med åtvaringar og no er det også kome opp straumgjerde for å halde husdyra borte. Hytteeigar Odd Magne Solenes er skremd av at at folk risikerer livet ved å gå ned i det gjørmete området og åtvarar om farane.

Silsetvatnet nedtappa
Foto: Gunnar Sandvik / NRK