Tatt med mobilen i handa

Politiet har hatt trafikkontroll på Kirkelandet i Kristiansund. Tre førarar fekk førenkla førelegg for bruk av handhalden mobiltelefon.