Sykehusmasse fra Bergen skal dekke over farlig avfall på Rausand

Miljødirektoratet krever nå at bedriften Bergmesteren Rausand AS avslutter arbeidet med å dekke til avfallet i Deponi 1 på Rausand innen 1. oktober neste år, og truer med tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.

Raudsand

Slik ser deponiet på Raudsand ut. Miljødirektoratet krever nå at bedriften Bergmesteren Rausand AS avslutter arbeidet med å dekke til avfallet i Deponi 1 på Rausand innen 1. oktober neste år.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Harald Storvik

Harald Storvik i Bergmesteren Rausand mener de skal klare å overholde den gitte fristen fra Miljødirektoratet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det er nå fem år siden det til dels farlige avfallet skulle ha vært dekket til for å hindre avsig og forurensing til Tingvollfjorden.
Fristen som nå er satt er absolutt, skriver direktoratet, og truer med tvangsmulkt pålydende 1,25 millioner kroner dersom bedriften ikke overholder fristen.

Harald Storvik i Bergmesteren Rausand mener de skal klare å dekke til det omstridte avfallet i Deponi 1 innen fristen.

– Vi hadde egentlig planer om å få det avsluttet i år, men vi har ikke hatt tilgang på nok masse. Nå har vi tilgang, så det tror jeg skal gå veldig greit, sier Storvik.

Vil bruke rivemasser fra Bergen

Raudsand
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det skal komme om lag 25.000 tonn rivemasser fra Haukland sykehus i Bergen som skal brukes til dette formålet. Massen som skal dekke over avfallet i deponi 1 er betong som er en ren og ufarlig masse. Per i dag drenerer det ned til det gamle gruvesystemet og kan forurense Tingvollfjorden.

– Det skal tettes på toppen slik at man ikke får regnvann som kommer inn og går ut i fjorden. Alle tiltakene er for å redusere utslippene i fjorden fra det som allerede ligger i gruvene fra gammelt av, forklarer Storvik.