Flere radioaktive kilder funnet

I forrige uke meldte Statens strålevern at det ble funnet tre kasser radioaktivt materiale i de nedlagte gruvene på Raudsand i juni. Lørdag kveld fant en guttegjeng fire kasser til.

Radioaktivt stoff

Kassene som ble funnet på lørdag er av den samme typen som ble funnet før helgen.

Foto: Statens strålevern

Statens strålevern ville i forrige uke ikke utelukke at det fantes flere kasser med radioaktive kilder i eller ved de nedlagte gruvene på Raudsand.

Uttalelsen kom fordi sendingen i utgangspunktet besto av sju kolli. Nå melder Romsdals Budstikke at de resterende kildene er funnet.

Resten av sendingen ble funnet i et åpent rom i bygningen. Bygningen var åpen, og guttegjengen som fant kildene tok seg ikke inn i bygningen på ulovlig vis.

Statens strålevern og Nordmøre og Romsdal politidistrikt ble orientert om saka søndag 28. juli.

Ikke farlig

Kildene som er funnet skal være av samme type som ble funnet i forrige uke, Kobolt 60.

Stoffet har en halveringstid på 50 år, og de tre kassene som først ble funnet ble konstatert ufarlig av Statens strålevern før helgen. Det er ikke grunn til å tro at kassene som nå er oppdaget skal være farlig.

– Ut ifra det som er beskrevet, er det ingen fare med dette stoffet, sier operasjonsleder Styrkar Gagnat til rbnett.

Det antas at kassene stammer fra gruvedrift på 1970-tallet.

Anne Marit Skjold, kommunikasjonssjef i Statens strålevern, bekrefter overfor Romsdals Budstikke at hun har fått beskjed om helgas funn. Hun kunne ikke si noe om når og hvordan det radioaktive materialet skal fjernes.

Fredag meldte Aftenposten at Statens strålevern ga pålegg til Direktoratet for mineralforvaltning for ulovlig oppbevaring av de radioaktive stoffene.