Svært glatte vegar

Politiet i Møre og Romdal har fått inn meldingar om svært glatte vegar fleire stader i fylket. Vegtrafikksentralen er varsla og har sett i verk tiltak. Politiet oppmodar til å køyre forsiktig og tilpasse farten.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL