Styreleder dømt til fengsel

En styreleder i K.A. Aurstad blir dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap. Det går frem av en dom fra Møre og Romsdal tingrett. Styrelederen er dømt for å ha solgt eiendeler på inntil ca. 60 % underpris fra det konkursrammede selskapet til et søsterselskap et par måneder før konkursen. Disse ble solgt for totalt 20 millioner. Selskapet gikk konkurs i desember 2018.

I dommen står det at retten ser det som skjerpende for straffen at saken gjelder et betydelig beløp. I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte ikke fikk en egen direkte privat personlig vinning ved overtredelsen, til tross for at han var hovedaksjonær i konsernet. Retten viser videre til at tiltalte ikke var alene om beslutningen om transaksjonen. Aktor ba om to års fengsel da saken var oppe i tingretten for noen uker siden. Forsvarerne til mannen krevde at han ble frikjent.

Mannen sin forsvarer, Vegard Aaløkken, sier de kommer til å anke dommen. – Han er skuffet og svært overrasket over dommen, sier Aaløkken. Den nå dømte styrelederen erkjente heller ikke straffskyld under rettssaken og forklarte at salget ble gjort i beste hensikt og for å redde selskapet.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen i 40-årene også betale en bot på 15.000 kroner.