Hopp til innhold
Frå arbeid med nye Loftesnesbrui
Foto: Statens vegvesen

K.A. Aurstad

Oppsummert

Entreprenørselskapet K.A Aurstad i Ørsta begjærte seg selv konkurs i Søre Sunnmøre tingrett i desember 2018. Selskapet var det største maskinentreprenørselskapet mellom Bergen og Trondheim og hadde ved konkursen 212 ansatte.

 • Avgjørelse i Høyesterett

  Høyesterett har behandlet striden rundt Aurstad Maskinutleige AS i Ørsta.

  Selskapet gikk konkurs i 2018, og i ettertid krevde de erstatning for rådene de fikk fra advokatfirmaet DLA Piper Norway. Dette vant de frem med i Høgsterett.

  I ettertid mente advokatfirmaet at en av dommerne var inhabil, fordi han i en juridisk fagbok tok standpunkt til deler av saken.

  Høgsterett slår fast at det skal mer til før en dommer er inhabil. Aurstad har derfor rett til å få dekket sakskostnadene sine på 350 000 kroner.

 • Dom blir stående

  Dommen på ett år og ni måneder i fengsel for en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad blir stående. Styrelederen ble i mai i fjor dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen. Frostating lagmannsrett har avvist anken to ganger, og nå har også Høyesterett forkastet anken. Den dømte mannen var hovedeier og styremedlem i en bedrift, hvor han solgte selskapets eiendeler med millionrabatt før konkurs.

 • Fikk nei til anke for andre gang

  Frostating lagmannsrett nekter å ta dommen mot en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad opp til ny behandling. Dette skjer for andre gang, melder nett.no. Lagmannsretten avviste anken i fjor, men Høgsterett satte ankeavvisingen til sides. Advokaten til styrelederen sier til nettstedet at de vil anke avgjørelsen.

  Styrelederen ble i mai i fjor dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen.

 • Aurstad vann fram i Høgsterett

  Aurstad Maskinutleige AS i dag har vunne fram i Høgsterett. Det skriv Nett.no Saka går no til lagmannsretten for ny behandling. I samband med omorganisering og sal av maskiner før konkursen i K.A. Aurstad blei advokatfirmaet DLA Piper Norway brukt som rådgivar. Aurstad Maskinutleige AS har seinare saksøkt advokatfirmaet og forsikringsselskapet deira, med krav om erstatning for mangelfull rådgiving. Aurstad Maskinutleige får også dekt sakskostnadene sine for Høgsterett, ifølgje smp.no.

 • Ankesak blei avvist

  Ankeutvalget i Frostating lagmannsrett har avvist å ta dommen mot en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad opp til ny behandling. Saka er derfor anket videre til Høgsterett. Det skriver nett.no. De skriver at ankeutvalget konkluderer med at verken lovanvendelsen eller bevisvurderingen i tingretten er feil, og at heller ikke anken over straffeutmålingen vil føre fram.

  Styrelederen ble i mai dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen.