Frå arbeid med nye Loftesnesbrui
Foto: Statens vegvesen

K.A. Aurstad

Oppsummert

Entreprenørselskapet K.A Aurstad i Ørsta begjærte seg selv konkurs i Søre Sunnmøre tingrett i desember 2018. Selskapet var det største maskinentreprenørselskapet mellom Bergen og Trondheim og hadde ved konkursen 212 ansatte.

 • Aurstad i Høgsterett

  Striden rundt Aurstad Maskinutleige i Volda hamnar i Høgsterett. Ifølgje nett.no (bak betalingsmur) krev firmaet erstatning frå advokatfirmaet DLA Piper på grunn av rådgjevinga i samband med konkursen i K.A. Aurstad i 2018. Aurstad Maskinutleige fekk medhald i tingretten og blei tilkjent millionerstatning, men tapte i lagmannsretten. Den daglege leiaren vart nyleg dømd til fengsel for disposisjonar som vart gjort av leiinga i selskapet i samband med konkursen.

 • Styreleder dømt til fengsel

  En styreleder i K.A. Aurstad blir dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap. Det går frem av en dom fra Møre og Romsdal tingrett. Styrelederen er dømt for å ha solgt eiendeler på inntil ca. 60 % underpris fra det konkursrammede selskapet til et søsterselskap et par måneder før konkursen. Disse ble solgt for totalt 20 millioner. Selskapet gikk konkurs i desember 2018.

  I dommen står det at retten ser det som skjerpende for straffen at saken gjelder et betydelig beløp. I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte ikke fikk en egen direkte privat personlig vinning ved overtredelsen, til tross for at han var hovedaksjonær i konsernet. Retten viser videre til at tiltalte ikke var alene om beslutningen om transaksjonen. Aktor ba om to års fengsel da saken var oppe i tingretten for noen uker siden. Forsvarerne til mannen krevde at han ble frikjent.

  Mannen sin forsvarer, Vegard Aaløkken, sier de kommer til å anke dommen. – Han er skuffet og svært overrasket over dommen, sier Aaløkken. Den nå dømte styrelederen erkjente heller ikke straffskyld under rettssaken og forklarte at salget ble gjort i beste hensikt og for å redde selskapet.

  I tillegg til fengselsstraffen må mannen i 40-årene også betale en bot på 15.000 kroner.

 • Påstand om to års fengsel for leder

  Aktor la ned påstand om fengsel uten vilkår i to år for styrelederen i KA Aurstad, skriver Sunnmørsposten. Styrelederen er tiltalt for salg av eiendeler til underpris fra det konkursrammede selskapet til et søsterselskap et par måneder før konkursen.