Bonde med ein plan vil skape kunst ut av grushaug saman med Snøhetta

Bonde Jan Erik Glåmen tenkjer stort for den vesle kommunen han bur i. Eit samarbeid med Snøhetta skal få både trailersjåførar og personbilar til å stoppe opp.

Halsa handels- og servicepark

Slik skal det etter planen sjå ut langs E39 i Halsa når ei storslått utbygging er ferdig i 2020.

Synet på Bygde-Noreg som traust og forsiktig står kanskje for fall dersom planane i Halsa blir realisert. For Jan Erik Glåmen har tenkt veldig stort når det skal byggjast eit nytt stopp langs hovudfartsåra E39.

Jan Erik Glåmen

Jan Erik Glåmen samarbeidar med Snøhetta for å få realisert prosjektet langs E39.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Glåmen er eigentleg bonde, men er òg grunneigar og utviklar i Halsa handels- og servicepark. No skal eit gammalt steinuttak, eit sår i landskapet, bli til eit smykke som skal få folk til å stoppe opp.

– Der skal det bli døgnkvileplass for vogntog i midten, så har vi bensinstasjon nedpå her. Godsterminal, butikklokale, restaurant og motell i fleire plan skal vere innebygd i fjellet i bakgrunnen, fortel ein engasjert Glåmen medan han viser fram planane til NRK.

Vil ta del i E39-veksten

Det er ei stor utbygging i ein liten kommune. Halsa kommune på Nordmøre har knappe 1500 innbyggjarar, men håper no å få til noko stort. Arkitektane i Snøhetta har planlagt eit større handels- og servicesenter midt inn i terrenget der steinbrotet har vore plassert.

Målet er at det skal bli så ekstraordinært at folk berre stoppe når dei køyrer E39 gjennom Halsa.

– E39 går rett bak oss her, seier Glåmen medan han viser NRK rundt på byggjeplassen.

Europaveg 39 er hovudfartsåra som går langs kysten i Noreg, frå Trondheim, gjennom Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansund og heilt ned til Aalborg i Danmark.

– Trafikken aukar sterkt. Med dette anlegget ønskjer vi å ta del i den trafikken og den veksten som skjer, vi vil nytte E39 som går gjennom kommunen vår til noko positivt, slår Glåmen fast.

– Eit kjempeløft

Målet er å lage stoppestaden til noko heilt unikt – som gagnar heile kommunen.

– Det er så viktig for små bygdesamfunn at det er noko som skjer. Det å ha infrastruktur, butikkar, restaurantar og kafear er kjernen i eit lokalsamfunn, meiner Glåmen.

Om alt går etter planen er heile området klart i 2020.

– Om vi klarer å realisere dette så er det eit kjempeløft for Halsa som kommune og for Halsanaustan som bygd, trur bonden med sans for bygdeutvikling.

Glåmen viser fram planane

Glåmen viser fram planane for handels- og servicesenteret som skal realiserast langs E39 i Halsa kommune.

Foto: Eirik Haukenes / NRK