Storkontrakt til Statoil

Statoil Fuel & Retail Marine har inngått en langsiktig avtale om levering av marine gassolje til Statoil Petroleum AS. Avtalen er på seks år med løpende opsjoner på to ganger tre år. SFR leverer fra en rekke baser, blant annet Vestbase i Kristiansund.