Stengt tunnel

Øksendaltunnelen, på fylkesveg 62 i Sunndalsøra, er stengt ein kort periode. Stenginga skjer på grunn av vedlikehaldsarbeid.