Kraftig økning for nettbasert stemmegivning

Antall velgere som benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme via internett i løpet av de to første dagene er tredoblet sammenlignet med kommunevalget i 2011. I Ålesund er løsningen svært populær.

Andreas Hesselberg

IT-konsulent Andreas Hesselberg avga sin første elektroniske stemme i år.

Foto: Privat

I år er tolv kommuner med på prosjektet som tester internettbasert stemmeavgivelse. Det er to kommuner mer enn under valget i 2011, men selv etter korrigering viser det seg at omtrent tre ganger så mange har valgt å avgi elektroniske stemmer i løpet av de to første dagene enn for to år siden.

E-valg 12

Flere og flere velger å stemme fra sofaen.

Foto: Ane Lindahl / NRK

Ålesund er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som er med i ordningen. Der har 1193 personer valgt å avgi sin stemme elektronisk på to dager. En av dem er IT-konsulent Andreas Hesselberg.

– Min erfaring med stemmegivningen er at løsningen er tilnærmet perfekt lagt opp når det gjelder brukervennlighet. Nok informasjon i nettløsningen for å avgi stemme på riktig måte, og ikke for mange steg i prosessen for å utføre stemmingen. Det er bra at man har mange muligheter for innlogging.

Første elektroniske stemme

Han innrømmer at han var betenkt før han avla den første av det som kan bli mange elektroniske stemmer i fremtiden.

– Før jeg avga min stemme, leste jeg noen artikler på nett som angikk sikkerheten i systemet. For meg er det med en viss bismak jeg avlegger elektronisk stemme, ettersom jeg kjenner godt til hvilke farer som lurer i kulissene med potensielle sikkerhetshull i slike systemer.

Han påpeker at hackere er kjent for å utnytte sårbarheter i nye elektroniske systemer.

– Likevel avga jeg stemme elektronisk, så vil erfaringene etter valget forhåpentligvis avklare om systemene er sikre nok for lansering på landsbasis.

Økende popularitet

På samme tidspunkt i fjor hadde 3286 personer fordelt på ti kommuner avgitt sin stemme til kommunestyrevalget. Ikke før det hadde gått en uke var det kommet inn like mange stemmer i Ålesund som det i år har gjort på to dager.

Så langt i år har i alt over 7000 velgere levert sin stemme elektronisk.

Hesselberg tror at elektronisk stemmegivning har en selvskreven plass i fremtidige valgsituasjoner. Men også den tradisjonelle stemmemetoden bør opprettholdes, mener han.

E-valg 9

Flere land er i ferd med å innføre elektronisk stemmegivning.

Foto: Ane Lindahl / NRK

– Når det gjelder fremtiden er det viktig at denne prøveordningen danner et godt grunnlag for å vite om sikkerheten er god nok, at elektroniske stemmer ikke kan manipuleres eller slettes gjennom sikkerhetshull, og om dette da kan lanseres for stemmeberettigede på landsbasis.

– Det bør uansett være mulig for folk å velge om man avgir stemme elektronisk eller på gamlemåten.

Slipper kø

Det har den siste tiden blitt satt i gang omfattende nasjonale kampanjer for å få yngre velgere til å avgi sin stemme på valgdagen. Å stemme fra sofakroken kan være en god løsning, tror Hesselberg.

– Det beste med ordningen er å sitte hjemme eller på kontoret i ro og mak for å avgi sin stemme på en veldig enkel måte. Jeg har tro på at en elektronisk ordning kan bidra til at flere unge avgir stemme, og at stemmeandelen i valgårene dermed vil gå opp.

Han får støtte fra Eli Blakstad, som er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. De er ansvarlige for prosjektet evalg.stat.no.

– Vi er positivt overrasket. Det er jo stor skepsis til internettavstemninger, sier hun til idg.no.

– Særlig velgere med nedsatt funksjonsevne føler nå for første gang at de får lov til å gå til valg på en skikkelig måte, sier hun.

Stadig utvikling

Flere land er i ferd med å utvikle elektroniske stemmesystemer. Ifølge idg.no skal Island åpne for nettstemmer i år, og Sverige planlegger å sette i gang for fullt i 2018.

Internasjonale observatører vil følge stortingsvalget til høsten. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa kommer til Norge i forbindelse med valget, for å observere gjennomføringen og for å lære, opplyser regjeringen.no