Stabile bevegelser ved Mannen

NVE registrerer for tiden stabile bevegelser i det mest rasfarlige området ved fjellet Mannen i Romsdalen.

De aller siste dagene har den øverste delen beveget seg mellom 10 og 12 millimeter i døgnet. Den nederste delen beveger seg om lag 2 millimeter i døgnet.

Faregraden har de siste ukene vært satt til kategorien gult, som betyr moderat skredfare.