Spør om konsekvensar for reisetid

Valle ønskjer at direktøren skal svare på korleis dei skal ta vare på tryggleiken til dei som får lengst reisetid dersom sjukehuset blir lagt til Hjelset i Molde. Han brukar Smøla som eksempel.