Sorg og savn intensiveres i høytiden

Fraværet av noen blir mye sterkere enn ellers i en julehøytid. Psykolog Atle Dyregrov anbefaler å sette av tid til sorgen.

Atle Dyregrov

Atle Dyregrov er psykolog og har hjulpet mange som har mistet noen. En vanlig reaksjon for mange i sorg kan være at man føler skyld for noe som ikke er blitt sagt eller gjort.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Atle Dyregrov er psykolog og har hele livet jobbet med de som har mistet noen. Han sier at mange tenker mer på de døde i jula.

– Spesielt om noen har dødd i løpet av de siste månedene så er det ikke lett å styre tankene.

Når man da går inn i en høytid som er preget av mange familiesammenkomster og andre festligheter så kan det være lurt å sette av tid til sorgen.

– Et ritual der man tar en stille stund for seg selv, gjerne der man tenner noen lys, kan være en måte å gjøre det på. Da kan man etterpå ta en pause i sorgen under familiesamværet. Om man går i en dyp mørk dal hele tiden så blir det for mye for oss. Man må mestre balansen mellom å gå bort fra og gå nær.

Sorg følger ikke kalenderåret

Kirkens SOS i Møre og Romsdal svarer hvert år på henvendelser fra 18.000 mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Magne Kjell Bjørge har i 24 år være daglig leder i Møre og Romsdal og vet at mange har et behov for noen å prate med.

Magne Kjell Bjørge

Magne Kjell Bjørge er nå seniorrådgiver i Kirkens SOS.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

– Den generelle ensomheten er nærmest en folkesykdom. Veldig mange har nok med seg selv og sine, og dermed blir det noen som faller utenfor og kjenner på en sterk ensomhet.

Han forteller at det er flere som ringer hjelpetelefonen i jula, men understreker at kriser kommer hver måned.

– Krisene har ingen kalender. De kommer og går uavhengig av tiden rundt oss. Det som har skjedd kan en ikke gjøre noe med, men man kan bearbeide følelser knyttet til hendelsen og da kan ofte en samtale med våre frivillige ha en verdi, sier han.

Spør hvordan du kan hjelpe

Dyregrov sier at de som er rundt noen i sorg bør tenke gjennom hvordan de kan hjelpe, og ikke være redd for å støte noen.

– Det aller enkleste er å spørre den som sørger hvordan de vil ha det. Noen vil snakke om den døde, andre vil ikke. Noen vil i sosiale sammenhenger ha pause, mens andre tenker at hvis de ikke sier noe så er det som den døde er visket vekk. Her må man ta signalene fra den som er rammet. Hvis man får en tilpasset støtte, og det er klart hva som forventes, så er det mye enklere, sier Dyregrov.

Han minner også om at de som sørger etter hvert må spørre seg selv om de er blitt værende i en sorg de ikke kommer seg utav.

– Dersom dette ikke er første julen etter at man har mistet noen, men andre eller tredje, og man står fast i en sorg, så trenger man kanskje hjelp til å komme seg videre.