Søker etter fastlege for femte gong

Kommunar over heile landet slit med å få tak i kvalifiserte fastlegar. Medan byane i stor grad får søkarar, er det fleire mindre kommunar som slit med rekrutteringa. Dette gjeld også fleire små kommunar her i fylket, og i Rauma søkjer dei no etter ny fastlege for femte gong, det skriv Romsdals Budstikke. Helsekomiteen på Stortinget vedtok i går å be regjeringa sette i gang fem nye tiltak for å betre fastlegane sitt arbeidspress og sikre betre rekruttering