Middagshornet
Foto: Silje Bjerknes / NRK

Søk etter person på Middagshornet

Oppsummert

To helikoptre søkte etter ein mogleg person som eit turflgje trudde kunne ha falle frå Middagshornet i Ørsta. Det blei ikkje gjort noko funn og aksjonen blei avslutta.

  • Søker etter person i fjellet

    To helikoptre gjer søk ved fjellet Middagshornet i Ørsta. Eit turfølgje på to skal ha sett ein einsleg person i fjellet, før dei har mista personen av syne. Ingen har meldt nokon sakna. – Det er knytt stor stor usikkerheit til dette, men området er bratt og vi tek det på alvor, seier redningsleiar Eirik Walle i HRS Sør-Norge. Den alpine redningsgruppa i området er også varsla.

    Ambulanse middagshornet
    Foto: Silje Bjerknes / NRK

Flere nyheter fra Møre og Romsdal