Snøskredfare i fylket

Det er betydeleg fare for snøskred i både Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre i dag og i morgon. Det melder NVE på sine nettsider, varsom.no. Situasjonen er kompleks og krev mykje kunnskap om skred for å bevege seg trygt i bratt terreng. Skredvarslinga oppfordrar turgåarar om å ta konservative vegval.

Betydeleg skredfare på Sunnmøre, i Romsdal og Trollheimen
Foto: NVE/varsom.no