Skuldar Listhaug for trenering

Opposisjonen meiner Sylvi Listhaug trenerer stortingsvedtak. Seks veker etter at Stortinget vedtok å fjerne instruksen som gjer at fleire afghanarar bllir sende heim etter fylte 18 år, har ikkje innvandrings- og integreringsministeren følgt opp vedtaket. Karin Andersen i SV seier Listhaugs trenering av vedtak er noko Stortinget ikkje kan godta, skriv Klassekampen.

Sylvi Listhaug
Foto: Stortinget