NRK Meny
Normal

Skogdager skal inspirere til økt aktivitet

Skogeiere trenger inspirasjon for å ta ut mer av all den hogstmodne skogen i Møre og Romsdal. Derfor lager to lokale skogeiere skogdager i Jordalsgrenda i Sunndal og gjør dette til en møteplass til inspirasjon.

Skogsmaskin i arbeid

Skogsmaskiner demonstrer moderne hogst under skogdagene i Jordalsgrenda.

Foto: Gunnar Sandvik

Store moderne og avanserte skogsmaskiner har inntatt skogen i dalen ovenfor bygda Jordalsgrenda, men også mye annet utstyr, maskiner og redskap og håndverkere som demonstrer gamle byggemetoder som håndlafting.

Odd Magne Maridal

– Vi trenger markedsplasser får å stimulere til økt aktivitet i skogen, mener skogeier Odd Magne Maridal.

Foto: Gunnar Sandvik

Det er skogdager tre dager til endes i Jordalsgrenda i regi av to driftige skogeiere, Jürgen Funk og Odd Magne Maridal på Liengårdene.

Her ønsker de å skape en møteplass mellom skogeiere, leverandører av utstyr og andre som har et hjerte for skogsdrift.

– Vi mener det trengs markedsplasser for leverandører av skogstjenester, sier Odd Magne Maridal. Her kommer alt fra folk som vil vise gammelt håndverk, hestedrivere og maskinleverandører med nye merker og nytt utstyr. Også lokale firma som driver med skogaktiviteter bruker anledninga til å vise seg fram.

Skogdager i Jordalsgrenda for å skape møteplass og stimulere til økt aktivitet i skogen

Moderne skogsmaskiner og gammelt håndverk under skogdagene

Må tenke nytt

Lave tømmerpriser gjør at de må tenke nytt for å stimulere skogeierne til større aktivitet.

– Mange skogeiere er prega av svikten i vedsalget etter mange milde vintre og kortere vintre, varmepumpas inntog og lave strømpriser, sier Maridal. Derfor er det mange grunner til å tenke nytt og bli inspirert av fagmiljø eller skape markedsplasser.

Lafting under skogdagene

Håndverkere fra det lokale firmaet Lervike demonstrerer håndlafting

Foto: Gunnar Sandvik

Unge håndverkere fra det lokale byggefirmaet Lervike AS demonstrer gamle byggemetoder som håndlafting og skal bygge en liten lafta bu under skogdagene.

– Dette er tungt håndarbeid, men så lenge vi bruker gode teknikker og godt verktøy, så går det utrolig godt, sier Robert Ulfsnes.

Her får de utnytta lokal skog på en bærekraftig og miljøvennlig måte, sier den unge håndverkeren, som syns det er fint å bruke skogdagene til å vise seg fram.

Skogen er hogstmoden

Fylkesskogmester Odd Løset

Fylkesskogmester Odd Løset hos Fylkesmannen skryter av initiativet til skogdagene.

Foto: Gunnar Sandvik

– Godt å se slik aktivitet i skogen, sier fylkesskogmester hos Fylkesmannen, Odd Løset.

– Det er behov for mye hogst i skogen nå og aktiviteten er økende for å ta den hogstmodne skogen som ble planta etter krigen. Her på skogdagane får vi demonstrert både gamlemåten å gjøre det på og med moderne effektivt utstyr, sier Løset.