NRK Meny

Skal utgreie barnemedisinsk tilbod

Marianne Nordhov skal leie arbeidet med organiseringa av det barnemedisinske tilbodet for Nordmøre og Romsdal. I styremøtet 15. mars kom det fram at helgestengingsmodellen i Kristiansund er uaktuell, og difor ikkje skal takast med i den vidare planlegginga. Nordhov er 49 år og jobbar ved Universitetssjukehuset i Nord-Norge.

Marianne Nordhov
Foto: UNN