Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Det kan vere farleg å ete blåskjell fleire stader i landet. I Romsdal har forholda endra seg på få dagar. Og elevar i Ålesund har fått ei heilt spesiell avslutning på skuleåret. Rektor ville ha slutt på sløve junidagar. Dette er noko av det du får vite meir om i denne sendinga. Tore Ellingseter er programleiar.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal