Siktet for omsorgsunndragelse

En kvinne i 30-årene ble tidligere i uken pågrepet og siktet for omsorgsunndragelse, etter at hun tok med seg sønnen til Asia og etterlot han med familie. Kvinnen skal ha tatt med seg sønnen da Ålesund kommune vedtok flytteforbud og hadde sendt ut begjæring om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda. Politiet ba Sunnmøre tingrett om varetektsfengsling av kvinnen i fire uker, men fikk ikke medhold. I kjennelsen står det at hensynet til barnets beste må gå foran påtalemyndighetens ønske om å straffeforfølge siktede, og at det vil ikke øke noe sannsynlighet for at barnet returnerer til Norge om siktede sitter i fengsel. Retten finner at det er av viktighet at barnet får ha kontakt med siktede og blir fulgt opp av henne.