Sier opp søppelavtale

Renovasjonsselskapet i Romsdal, RiR, har sagt opp avtalen med selskapet RenoNorden. Selskapet står i fare for å gå konkurs, og RiR tar nå over avfallshåndteringen selv. RiR oppretter også et eget selskap som fra 1. september overtar biler og mannskap fra RenoNorden. Rir har ansvaret for avfallshåndtering i sju kommuner.