Sengepost for barn på Hjelset

En arbeidsgruppe i Helse Møre og Romsdal har etter en helhetsvurdering lagt fram en anbefaling som omfatter en sengepost for barn med et sengetall på 8 senger, og et døgntilbud med barnelege i vakt, på det nye sykehuset på Hjelset. Det understrekes i rapporten at sykehuset i Ålesund fortsatt skal ha det største og mest differensierte tilbudet for barn i Møre og Romsdal. Rapporten skal behandles i styret den 25.oktober.

Hjelset sykehus
Foto: Pål Ingdal