Rute 50 går som normalt

Rute 50 mellom Seivika og Tømmervåg går som normalt igjen, melder Fjord1. Alle avgangar merka med A i rutetabellen blei mellombels innstilt tidlegare i dag. Frå 19.00 gjekk ferjeruta som normalt igjen.