Ristesund og Kvalheim går av

Assisterande direktør Helge Ristesund, og kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim vil slutte i stillingane sine i 2019. Det kunngjer Helse Møre og Romsdal på sine nettsider. Begge to var ønska vidare i leiargruppa, skriv helseforetaket.