Hopp til innhold

Vil ha ny vurdering på om det er «skjerpende omstendigheter»

MOLDE: (NRK) – Min klient er innforstått med at dette er en særdeles alvorlig handling, men jeg ville legge vekt på om vilkåret for særdeles skjerpende omstendigheter er til stede, sa mannens forsvarer i retten tirsdag.

Håkon Rasmussen og Magne Nyborg

SPJELKAVIK-SAKEN: Tirsdag startet ankesaken i Frostating lagmannsrett etter at en 35 år gammel mann ble drept i Spjelkavik i Ålesund i oktober i fjor. Håkon Sætre Rasmussen er forsvarer for den ene mannen som anker. Magne Nyborg er aktor.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

En 22 år gammel mann ble i juni dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter, etter å ha drept Åge Stavran (35) med øks og brevåpner i Ålesund i fjor. Mannen ble også dømt for likskjending.

Mannens forsvarer mente i tingretten at mellom 13 og 16 år burde være nok, og etter betenkningstid anket mannen dommen. En av to andre som ble dømt anket også og tirsdag startet saken i Frostating lagmannsrett.

– Behov for bred gjennomgang

Ankesak Spjelkavik-saken

Klokken 09 tirsdag ble lagmannsretten satt i Molde. Rettens administrator er Jon Kapelrud (i midten).

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

21. oktober i fjor fikk politiet melding om brann i Spjelkavika i Ålesund. Litt senere ble det funnet en død person i huset, og tre personer ble siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Til sammen ble tre menn dømt i saken. Den yngste av de tiltalte, som da var 19 år, ble dømt til tre år og seks måneder fengsel. Han har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt for å ha tent på boligen for å skjule spor etter drap og likskjending, motarbeide etterforskning og grovt skadeverk. Han har også ankesaken sin oppe for lagmannsretten tirsdag.

Den tredje mannen, en 27-åring, erkjente straffskyld for å ha tent på leiligheten og ble dømt til fengsel i to år og fire måneder.

Håkon Rasmussen, forsvarer i Spjelkavik-saken

Håkon Sætre Rasmussen er forsvarer for hovedmannen i Spjelkavik-saken.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Forsvarer for den 22 år gamle mannen, Håkon Sætre Rasmussen, startet dagen i lagmannsretten tirsdag med å gå gjennom hvorfor hans klient anker dommen.

– Min klient er helt innforstått med at dette er en særdeles alvorlig handling, men jeg ville legge vekt på om vilkåret for særdeles skjerpende omstendigheter er til stede. Det er en rettslig vurdering der man skal vurdere fakta i saken på en strengere måte. Og det vi først og fremst anker på her er den rettslige vurderingen av om dette kan vurderes på en slik streng måte, eller om det skal vurderes innenfor normalregisteret for en slik handling.

Han vil ha lagmannsrettens vurdering av de rettslige kriteriene rundt dette.

– Selv om saken er en ren straffeutmålingssak er det behov for en bred gjennomgang, sa Rasmussen.

Det andre punktet som ankes er straffelovens paragraf 132, tredje ledd.

– Min klient erkjenner å ha forsøkt å skjule sporene sine, men det tredje leddet her sier at man ikke straffes hvis man prøver å fjerne sine egne spor, og der er forsvaret uenig med aktoratet i hvordan lovbestemmelsen skal forstås.

– Belastet narkotikamiljø

Drapet ble i retten beskrevet som rått og brutalt. Avdøde ble stukket flere ganger med en brevåpner før han ble slått med en øks. Avdøde ble også funnet med to nesten helt avhugde tær, skader han har blitt påført etter døden inntraff.

Forsvareren hevdet tidlig i retten at handlingen som hans klient er dømt for skjer mellom to parter som er i et voldspreget narkomiljø.

– Dette er ikke en utenforstående i miljøet, og fornærmede har vært en bidragsyter i den aggressive stemningen som var der, mener forsvareren.

Selv om avdøde hadde hatt en alvorlig hjerneblødning, og derfor var lammet i ene siden, mener forsvareren at hans klient ikke så på avdøde som en svakere part.

– Dette har skjedd veldig raskt

Forsvareren til mannen mener også at tingretten la for lite vekt på at drapshandlingen har skjedd raskt.

– Drapshandlingen skjer spontant og brått, det er ikke planlagt og gjennomtenkt, det har tingretten også lagt til grunn, og den skjer veldig raskt. Det har ikke vært en vedvarende handling. Det er ikke tilstrekkelig vurdert av tingretten, mener Rasmussen.

– Har ikke deltatt i denne utstrekningen

Javeed Hussain Shah

Javeed Hussain Shah forsvarer den andre mannen som anket etter å ha blitt dømt til tre år og seks måneders fengsel.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Forsvarer til mannen, som nå er 20 år, som også anker, sier at det sentrale for anken er at hans klient mener at han ikke har deltatt i den utstrekningen som retten legger til grunn da de dømte han for å ha tent på boligen, likskjending, motarbeide etterforskning og grovt skadeverk.

– Jeg vil gå grundig gjennom i prosedyren hva jeg mener er rett straffeutmåling.
Det er ikke ubestridt at min klient har vært i leiligheten, men vi mener det er forhold her som ikke er riktig. Da blir spørsmålet hvilken straffeutmåling som blir riktig, sier forsvarer Javeed Hussain Shah.

– Utfyllende og god dom

Aktor Magne Nyborg holdt et kort innlegg i retten der han sier at bevisbyrden fra tingretten er overveldende.

– Jeg mener tingretten har skrevet en utfyllende og god dom, sier aktor Magne Nyborg.

Han vil i løpet av de fire dagene retten varer føre to vitner.

Det er satt av fire dager til ankesaken.