Hopp til innhold

– Her er flere ting som gjør dette særdeles skjerpende

MOLDE: (NRK) Aktor ber om at ankene i Spjelkavik-drapet forkastes og står fast på at hovedmannen bør få 18 år. Forsvarer mener den rettslige vurderingen om «særdeles skjerpende» omstendigheter ikke er til stede, og at straffen bør være lavere.

Magne Nyborg

Aktor Magne Nyborg står fast på 18 år for hovedmannen i Spjelkavik-saken.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Hovedmannen drar hjem etter å ha drept og utført likskjending, før han dagen etter truer andre til å dra og tenne på boligen der avdøde ligger. Dette alene mener jeg er nok til at det her foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sa aktor Magne Nyborg da han holdt sin prosedyre i Frostating lagmannsrett torsdag.

Vil ha ny vurdering om «særdeles skjerpede omstendigheter»

En 22 år gammel mann ble dømt til 18 års fengsel for drap under særdeles skjerpede omstendigheter og likskjending i sommer etter at Åge Stavran (35) ble funnet død i sitt hjem i Spjelkavik i Ålesund i oktober i fjor.

Mannen, som nå er 23 år, mente straffen var for streng, og vil ha en ny vurdering om vilkåret for særdeles skjerpede omstendigheter er til stede, og anket saken.

Lagmannsretten i Spjelkavik-saken

Rettens administrator er Jon Kapelrud (i midten).

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Skyldspørsmålet er avgjort. Lagmannsretten, som startet sin behandling av saken tirsdag, skal nå utelukkende ta stilling til straffeutmålingen.

Les alt om saken her.

Rått og brutalt drap

Drapet ble i retten beskrevet som rått og brutalt. 35-åringen ble drept med øks og brevåpner, og liket ble skjendet. Leiligheten avdøde ble drept i ble også tent på dagen etter drapet i et forsøk på å skjule spor.

Til sammen ble tre menn dømt i saken. En mann som da var 27 år gammel erkjente straffskyld for å ha tent på leiligheten og ble dømt til fengsel i to år og fire måneder.

Den tredje tiltalte, en mann som da var 19 år, ble dømt til tre år og seks måneders fengsel for å ha tent på boligen, motarbeide etterforskning og grovt skadeverk. Også han anket dommen.

– Flere skjerpende omstendigheter

Aktor Magne Nyborg begynte i sin prosedyre torsdag med å vise til andre saker hvor særlig skjerpende omstendigheter er blitt brukt som rettslig vurdering.

Han pekte at at mange omstendigheter rundt drapet gjør at man kan si at det her er særdeles skjerpende omstendigheter. Han peker blant annet på at forskjellen i fysikken mellom avdøde som var handikappet og drapsmannen er nok til å bruke denne bestemmelsen.

Han mener også at gjerningsmannen har hatt tid til å tenke seg om.

– Etter at han flere ganger har brukt brevåpner på avdøde går han og henter en øks. Han har god tid til å reflektere over hva han har gjort, men går likevel tilbake og bruker øks når avdøde ligger på gulvet.

Aktor mener derfor at anken bør forkastes når det gjelder om det foreligger særdeles skjerpede omstendigheter.

– Skjerpende, men ikke særdeles skjerpende omstendigheter

Håkon Sætre Rasmussen

Håkon Sætre Rasmussen forsvarer den nå 23 år gamle mannen som er dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Forsvarer til hovedmannen, Håkon Sætre Rasmussen, tok i sin prosedyre utgangspunkt i at dette er en alvorlig straffesak som skal ha en alvorlig straffeutmåling. Men han mener likevel at dersom man sammenligner denne saken med rettspraksis så kan man ikke her bruke straffebudet «særdeles skjerpende omstendigheter» hvor man kommer opp i den strengeste straffeutmålingen.

– Her skjer en spontan og hurtig drapshandling utført i affekt. Det går kanskje noen minutter, men det er ikke mange. Her foreligger en god del skjerpende element. Det er utvilsomt, men disse er ikke hver for seg, eller samlet, tilstrekkelig til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sier han.

Forsvarer mener også at den fysiske tilstanden til avdøde ikke har noe å si.

– Jeg skal ikke undergrave hans funksjonsnedsettelse, men han er i relativt god funksjon. Uansett har det ikke noen relevans av betydning, og det har ingenting med hvorfor dette drapet skjer slik aktor legger til grunn. De rundt ham ser ikke på avdøde som handikappet, sier han.

Han sier også at hans klient handlet i affekt og mener det ikke ligger noen plan bak drapet.

– Her oppstår en krangel om penger. Denne krangelen legitimerer ikke noe, men det viser hva som skjer. Min klient har ADHD med adferdsforstyrrelser, dette kombinert med for mye rus, gjør at det klikker. Dette er ikke noe han har tenkt gjennom, han handler i affekt. Det er ikke straffeskjerpende, sier Rasmussen.

Forsvarer gikk også gjennom flere dommer der han viser til andre saker som han mener er grovere der det ikke er blitt brukt den rettslige vurderingen «særdeles skjerpende».

På bakgrunn av andre dommer mener han at strafferammen for hans klient bør ligge mellom 13 og 16 år.

– Påstanden min er at han behandles på mildest mulig måte.

Ber også om at anken til 20-åringen forkastes

Magne Nyborg

Aktor Magne Nyborg ba om at begge ankene blir forkastet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Aktor Magne Nyborg mener at det ikke er kommet frem noe nytt i lagmannsretten som gjør at bevisførselen er noe annerledes mot 20-åringen, som også anker straffeutmålingen fra tingretten, og mener at også denne ankes bør forkastes og at dommen på 3 år og seks måneder bør opprettholdes.

Advokaten til 20-åringen, Javeed Hussain Shah, mener hans klient er blitt urettmessig sammenlignet med den tredje tiltalte som erkjente straffeskyld for å ha tent på leiligheten, og mener at straffenivået for hans klient bør være lavere.

Javeed Hussain Shah

Forsvarer for den yngste mannen, Javeed Hussain Shah, ber i sin prosedyre om at straffenivået blir redusert.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det er blitt bevist at hans klient ikke var i leiligheten til avdøde før dagen etter at han ble drept.

– Det er derimot ikke blitt bevist utover enhver tvil at min klient visste hva han ble med på da han oppsøkte leiligheten dagen etter, sier Shah.

Han mener videre at det ikke er bevist at hans klient helte bensin og var med på å tenne på leiligheten. Det er aktor enig i, men mener han var medvirkende.

– Det bør reageres med en deldom i denne saken. Han var 19 år på gjerningstidspunktet og dette bør være med i vurderingen og straffeutmålingen. Jeg mener et riktig utgangspunkt for straffen bør være to år og fire måneder, sier Shah.

Rettens administrator opplyser at de har et omfattende materiale å gå igjennom og at det ikke vil bli domsavsigelse før i neste uke.