Reiselivet: – Kineserne ser på Norge som et interessant turistmål

Norsk reiseliv mener det ligger et stort potensial i å få flere kinesere til å reise til Norge som turister.

Geiranger

Geiranger er ett av turistmålene som vil kunne trekke til seg flere kinesere.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Mandag ble det kjent at Norge og Kina vil normalisere forholdet etter tildelinga av Nobels Fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Forholdet mellom de to landene har vært iskaldt etter tildelingen av fredsprisen for seks år siden. Men fra mandag 19.desember er de politiske og diplomatiske forbindelsene gjenopprettet.

Et spennende marked

Geir Steinar Vik

Geir Steinar Vik er reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Foto: Øyving Berge Sæbjørnsen / NRK

For reiselivet betyr dette nye og spennende muligheter. En bedre økonomi i Kina gjør at stadig flere kinesere kan reise ut i verden som turister.

– Kina er et stort land. Det er et land med veldig mange innbyggere, og med en sterkt økende middelklasse med økt kjøpekraft. Dette er mennesker som ønsker å oppleve stadig større deler av verden, sier reiselivssjef Geir Steinar Vik i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Et gjennombrudd

Torill Ytreberg

Regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg.

Foto: Remi Sagen / NRK

Også regiondirektøren i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, tror at flere kinesere vil komme til Norge som følge av normaliseringen mellom Norge og Kina. Men det er ikke bare reiselivet som tjener på at forholdet mellom de to landene blir bedre. Møre og Romsdal har et eksportrettet næringsliv og Kina er et stort og viktig marked.

– Dette er et gjennombrudd. Forholdet mellom de landene har vært kaldt i seks år, og det har vært rimelig frustrerende og veldig vanskelig for de bedriftene om ikke har fått adgang til det kinesiske markedet. Denne normaliseringa kan bidra til at norske bedrifter igjen får innpass i det kinesiske markedet, og det er veldiog viktig nå for å skape ny vekts i næringslivet, sier Torill Ytreberg.

Gode tilbakemeldinger

Reiselivssjefen i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre har vært i Kina de siste årene og reklamert for norsk reiseliv. Tilbakemeldingene som Geir Steinar Vik har fått, gir grunn til optimisme.

– Vi får tilbakemelding på at vi har et veldig interessant produkt, og det ser vi også i den fine veksten som vi har hatt fra Kina og andre asiatiske land. Det er ventet at det vil være rundt 500.000 kinesiske overnattinger i år. Så vi ser at produktet vårt er interessant, og vi tror at det kinesiske turoperatørmarkedet ønsker å ta dette inn, sier Geir Steinar Vik.