Regjeringa gir grønt lys for Nordøyvegen

Bompengeproposisjonen for Nordøyvegen passerte statsråd i dag. Det betyr at regjeringen har gitt klarsignal for Nordøyvegen.

Nordøyvegen

Nordøyvegen vil binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet.

Foto: NRK

I kulissene har det vært jobbet på spreng for å få fortgang i behandlingen av bompengeproposisjonen. Politikere fra regjeringspartiene har presset på, det samme har folk og politikere lokalt.

Det har vært mange harde tak. Fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort vedtak i flere runder. Totalt vil Nordøyvegen koste rundt 3,8 milliarder kroner. Kostnadene, de økonomiske utfordringene for fylkeskommunen, og utfordringer knyttet til stigningsprosenten i tunnelene er blant faktorene som har ført til flere omkamper.

– Veldig positivt

Fullsett sal i Fylkestinget

Øyboerne har fulgt den politiske prosessen tett og har måtte kjempe en hard kamp for Nordøyvegen.

Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

Men i desember 2016 gjorde fylkestinget i Møre og Romsdal sitt endelige vedtak, og nå nærmer Nordøyvegen seg målstreken. Den siste etappen for dette vegprosjektet er behandlinga i Stortinget.

– Dette er veldig positivt. Det har vært jobbet lenge med dette prosjektet, og det er veldig gledelig at vi nærmere oss realisering, sier Helge Orten som representerer Høyre i Stortingets transportkomite.

Vedtak før sommeren

Forkjemperne for prosjektet som skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, håper å få et vedtak i Stortinget før sommeren. Det vil bety byggestart høsten 2017.

Helge Orten

Helge Orten (H) i Stortingets transportkomite har tro på et endelig vedtak i Stortinget før sommeren.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helge Orten mener mulighetene bør være gode for et vedtak før sommeren. Men det er presidentskapet i Stortinget som avgjør dette.

– Ut fra tidligere erfaringer er det stor vilje i Stortinget til å få behandle bompengeproposisjoner raskt for å få de nødvendige avklaringene før sommerpausen i Stortinget. Slik sett så skulle det ligge godt til rette for å få det til siden proposisjonen ble lagt frem i dag. Det er presidentskapet å styre dagsorden, men jeg har god tro på at vi skal få til det, sier Helge Orten.

Knapt med tid

Før det endelig vedtaket kan gjøres i plenum må bompengeproposisjonen behandles i Stortingets transportkomite. Stortinget tar ferie 21. juni så det er knapt med tid, og det er mange saker som skal behandles av komiteen.

En av forutsetningene for å komme i havn før sommeren er at politikerne i Stortingets transportkomite er enige om proposisjonen. Helge Orten tror ikke det blir et problem.

– Normalt er det jo enighet. Dette er et fylkeskommunalt prosjekt og det er et fergeavløsningsprosjekt så jeg vil tro at det er bred enighet om dette prosjektet.