Reduserte rørsler – ventar regn

Farta i det rasutsette fjellpartiet Veslemannen er no på fire til tolv centimeter i døgnet i øvre del, og ein til to centimeter i døgnet i nedre, skriv NVE. Det er varsla fire til ti millimeter nedbør, noko som kan påverke rørslene.