Redusert antibiotikabruk

Helse Møre og Romdal har redusert bruken av antibiotika med 24 prosent frå 2012. Størstedelen av reduksjonen har skjedd i 2017 og til no i 2018. Det er eit nasjonalt mål at bruken av antibiotika skal reduserast med 30 prosent i perioden 2012–2020. Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva presenterte utviklinga under styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag.

Jørn Åge Longva
Foto: Terje Reite / NRK