Reaksjoner på vedtaket

- Vedtaket vil ikke stå seg