NRK Meny
Normal

Psykisk utviklingshemmede får ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester

Tingvoll kommune har brukt ulovlig tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming.

Rapport fra Helsetilsynet

Ifølge rapporten har kommunen satt i verk tiltak som inneholder systematisk bruk av tvang og makt overfor brukere uten godkjente vedtak.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fylkesmannen har avdekt alvorlig svikt i styringen av tjenester i Tingvoll kommune, og slår fast at kommunen ikke sikrer at alle brukere med psykisk utviklingshemming får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Det slår en rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal fast.

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden mars til september i år. Tilsynet omfattet helse- og omsorgstjenester til alle personer med psykisk utviklingshemmede i Tingvoll kommune. Bakgrunnen for tilsynet var at Fylkesmannen de siste årene iliten grad har fått melding om bruk av bruk av tvang og makt med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 fra Tingvoll kommune. I rapporten skriver Fylkesmannen at det derfor var grunn til å tro at det er underrapportering på området.

I tillegg fikk Fylkesmannen den 6.2.2014 brev fra Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal, om uro for ressurssituasjonen til personer med psykisk utviklingshemming i kommunen.

Fått dårligere funksjon på grunn av for dårlig bemanning

Ifølge rapporten går det blant annet frem at kommunen i lang tid vært kjent med at brukere har hatt behov for flere tjenester enn de har fått tilgang på uten at de har gjort noe med det. Vedtak om tjenester som ikke blir brukt er systematisk videreført, og det kom også frem at det i liten grad er kjent hvilke tjenester de enkelte brukerne har vedtak om.

Det kom også frem at det er personalressurser som styrer tjenesteutførelsen, og ikke behovet til den enkelte bruker. Det har heller ikke blitt leid inn ekstra personell dersom en bruker har behov for økte tjenester.

I tillegg slår rapporten fast at kommunen ikke klarer å rekruttere nok folk til å dekke alle stillinger, og ved fravær blir det vurdert om det er helt nødvendig å leie inn personell. Planlagte aktiviteter har i enkelte tilfeller blitt avlyst som følge av for lite folk på jobb.

Miljøarbeid har ikke blitt prioritert og brukere har som følge av dette fått en dårligere funksjon.

Alvorlige brudd

Tilsynet har også avdekt at en av brukerne selv har betalt privat for vaskehjelp for å frigjøre tid fra personalet til kommunen for at vedkommende skal kunne utføre miljøarbeid. Likevel har ikke brukeren fått mer hjelp.

– Dette er et veldig alvorlig brudd på retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester, slår rapporten fast.

De ansatte har heller ikke fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal gi riktige tjenester til brukerne.

Ulovlig bruk av tvang

Ifølge rapporten har kommunen satt i verk tiltak som inneholder systematisk bruk av tvang og makt overfor brukere uten godkjente vedtak. Brukere har fått regulert tilgang til både mat, bruk av mobiltelefon og data.

I tillegg melder personalet i liten grad fra om avvik. De er også usikre på hva som regnes som avvik.

Svikt i internkontrollen i kommunen

I rapporten kommer det også frem at de i denne saken ser en gjennomgående svikt i internkontrollsystemet til Tingvoll kommune.

Peder H. Aasprang

Ordfører i Tingvoll, Peder H. Aasprang, sier at de har jobbet med å rette de alvorligere funnene i rapporten.

Foto: Eirik Haukenes / nrk

Ordfører i Tingvoll, Peder H. Aasprang, sier toppledelsen i kommunen ikke har vært klar over de kritikkverdige forholdene som det rapporten har avdekket.

– Vi har nå gått gjennom alle funn som rapproten viser, og har satt inn tiltak, sier han.

Aasprang sier at ett av tiltakene de har satt inn er flere ansatte.

– Bemanningen er på plass, og vi har styrket ledelsen i virksomheten som er blitt kritisert.