Molde tester overvåking av demente

Flere kommuner i Norge har hatt positive erfaringer med GPS-sporing av demente. – Enkelte trenger å være fullt overvåket, mener Ann-Mari Abelvik ved Molde kommune.

Ann-Mari Abelvik

TRYGGERE: Ann-Mari Abelvik, som er leder for digitalisering i Molde kommune, vil spore demente for å skape frihet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

GPS-sporing kan gi demente større livskvalitet, mener Ann-Mari Abelvik, som er leder for digitalisering i Molde kommune. Hun sier at det ikke nødvendigvis passer for alle, men at sporing kan være veldig viktig for noen. Nå vil Molde teste dette moderne verktøyet.

– Vi velger å ta i bruk GPS på grunn av henvendelser fra brukere i omsorgstjenesten. Pårørende ser også at dette kan være et viktig verktøy, sier kontorsjef Abelvik.

Skaper trygghet

Abelvik tror at GPS-sporing skaper trygghet og frihet for brukeren.

– Enkelte brukere i helsetjenesten og andre kommunale tjenester trenger å bli sporet. På den måten kan pårørende vite hvor de befinner seg til enhver tid, sier Abelvik.

Sporingsenheten skal brukeren bære på seg. Denne blir da sporet via mobil eller datamaskin av pårørende eller ansatte. GPS-enheten er på størrelse med en mobiltelefon, og man kan opprette toveiskommunikasjon mellom pårørende, ansatte og bruker.

GPS-sporing av demente

FRIERE HVERDAG: Ann-Mari Abelvik tror at GPS-overvåking kan gjøre hverdagen tryggere for demente.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Full overvåking

Personvern skal beskytte mennesker fra full overvåking. Men dette regelverket har blitt mindre strengt.

– Brukeren legger denne i lomma, og personen er fullt overvåket. Men regelverket er ikke like strengt som før når det gjelder personvern. Så lenge personen gir samtykke så har vi lov å spore dem.

– Mister dere den direkte kontakten mellom den ansatte og brukeren ved å la teknikken styre?

– Med bevisst bruk av dette verktøyet så vil det skape frihet og trygghet. Enkelte er vant til å gå på fjellet eller bevege seg fritt ellers, og opplever at sykdommen kan begrense friheten deres, sier Abelvik.

Abelvik forteller at de ønsker å ta i bruk mange digitale hjelpemidler, og GPS-sporing er et lite steg på veien. Molde kommune satser på digitalisering på alle områder.