Hopp til innhold

Datatilsynet positiv til GPS-merking av demente

Datatilsynet er positiv til bruken av GPS-verktøy i forbindelse med demens, men mener regelverket ikke er klart for at dette skal kunne brukes i kommuner og ved institusjoner.

Eldresenter

Illustrasjonsbildet.

Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

Sør-Varanger kommune, i Øst-Finnmark, sendte i mars en forespørsel til datatilsynet med spørsmål om hvordan de best mulig kan tilrettelegge for GPS i forbindelse med demente.

– Dette er et tredelt prosjekt som omhandler omsorgsteknologi. En av dem er bruk av GPS, hvor vi ønsker å prøve dette på tre brukere med begynnende dement. Formålet er å bedre hverdagen til den som bor hjemme, slik at de klarer seg hjemme lengre og føle seg trygg, forteller prosjektleder i kommunen Trond Bernhardsen.

– Reglene må endres

Datatilsynet har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot bruken av GPS-sporing av personer med demens. Men mener at hvis dette skal være i bruk hos kommuner, så må reglene være helt klare.

– Ja, man må få regelverket på plass. I dag er ikke regleverket godt nok når denne type teknologi skal brukes i eldreomsorgen og på sykehjem ovenfor demente. Lovhjemmelen er ikke god nok til å ta dette i bruk i dag, så den vil være til hinder for å ta GPS i bruk. Så der må man gjøre noe med lovverket i første rekke, forteller Ove Skåra, informasjonsdirektør i datatilsynet.

Eldreomsorg

Mange demente opplever å få sin frihet begrenset fordi de har problemer med å orientere seg. GPS-sporing vil kunne gi en trygghet for både den demente og de pårørende.

Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

Leteaksjoner

Det er i dag om lag 70 000 personer i Norge som har en demenssykdom, og helsedirektoratet regner med at 10 000 personer får sykdommen hvert år.

En av utfordringene til mange pårørende er at personer med demens kan miste orienteringsevnen sin. Noe som også hovedredningssentralen i Nord-Norge har merket. Det forteller redningsinspektør Tore Vangsfjord.

– Det har vi en del av i løpet av året. Et stort antall er det ikke, men det skjer at demente forsvinner fra institusjoner og fra egen bopel - og at det blir igangsatt større aksjoner for å finne dem igjen, sier Vangsfjord.

– Må ikke bli en sovepute

Nå ønsker altså Sør-Varanger kommune å få i gang et prosjekt hvor GPS kan hjelpe både pårørende og personer med demens.

Og kommunen får støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen – interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Men Kari-Ann Baarlid, leder i seksjonen for demens, forteller at dette ikke må bli en sovepute for kommunene.

– Vi ønsker at GPS skal være tilgjengelig for alle som har behov for det, og at det ikke er avhengig av den enkeltes økonomi. Lovverket bør endres slik at det er mulig for de som ønsker å ta i bruk GPS – og at det er enkelt. Men det må ikke erstatte personell og det må komme i tillegg til andre tjenester, sier hun.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark