Proffe hackarar

Hacking av datasystema i Vard-konsernet har fått mykje omtale siste tida. Vegard Kjerstad i selskapet Atea bistår bedrifter som har blitt utsett for slike angrep. Han veit ikkje kva konkret som har skjedd hos Vard, men på generelt grunnlag seier han at det er proffe kriminelle som står bak. Vard-konsernet har så langt vald å ikkje uttale seg om det påståtte angrepet. Kjerstad meiner det er viktig at bedrifter er opne om slike hendingar, for å kunne lære av kvarandre.

Vegard Kjerstad, Atea incident respons team
Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK