Privat barnehage: Tok ut tre millioner kroner i styrehonorarer

En foreldrerepresentant reagerer sterkt på at den private Krikane Barnehage AS i Sykkylven har tatt ut mer enn tre millioner kroner i styrehonorarer siden 2008.

Krikane Barnehage Sykkylven

Det er tatt ut mer enn tre millioner kroner i styrehonorarer ved Krikane barnehage AS i Sykkylven siden 2008.

Foto: Privat

Det er nettstedet Utdanningsnytt.no som har gått gjennom regnskapene i den private barnehagen.

Barnehagen hadde minus i regnskapene og en negativ egenkapital på 2,2 millioner kroner i 2014, i følge nettstedet. De fire styremedlemmene eier samtlige aksjer i selskapet, fikk utbetalt 720.000 kroner i 2014. Året før tok styret ut honorarer på til sammen 800.000 kroner.

Krikane barnehage har 19 ansatte og 66 barnehageplasser.

Mange arbeidsoppgaver

– Vi har hatt mange arbeidsoppgaver og mener at honorarene vi tar ut står i samsvar med arbeidsoppgavene vi har utført, sier daglig leder Semir Dik til nettstedet. Han eier 25 prosent av aksjene og sitter i styret.

Styreleder Servet Degirmenci er svogeren til Semir Dik. De to andre i styret er Kristina Dik, som er gift med Semir og er Servets søster. Servets kone Denise Degimenci sitter også i styre. De fire i styret har like stor eierandel.

Reagerte med forskrekkelse

Kristin Straumsheim Grønli som er foreldrerepresentant for Samarbeidsutvalget i Krikane barnehage, kjente ikke til styrehonorarene da Utdanningsnytt.no tok kontakt.

– Det var en gedigen overraskelse og jeg reagerte med forskrekkelse da jeg fikk høre om dette. Vi i foreldreutvalget jobber nå med saken, og vi ønsker at kommunen tar tak i den, sier Kristin Straumsheim Grønli til NRK.

Fylkesmannen

Sykkylven kommune har vært i kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og bedt om en vurdering. Svaret fra Fylkesmannen er at de ikke kan komme med en vurdering av saken fordi Fylkesmannen er klageinstans på kommunal vedtak.

Økonomisjef Arild Bergstrøm sier til utdanningsnytt.no at kommunen ikke kommer til å gjøre noe mer med saken.

– Barnehagen får tilskudd på lik linje med andre kommunale og private barnehager i kommunen, vi tar som utgangspunkt at tilskuddet kommer barna til gode, sier økonomisjefen.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp) ble orientert om saken på fredag. Han vil ikke kommentere saken overfor NRK.

– Siden det er en pågående sak så vil jeg ikke uttale meg om dette. Men vi er ikke ferdig med saken, sier Drotninghaug.

Ber kommunen ta tak i saken

Foreldrerepresentanten Kristin Straumsheim Grønli ber Sykkylven kommune om å gå videre med saken.

Som forelder vil jeg ikke slå meg til ro med at kommunen ikke skal gjøre mer i saken. Det er kommunale overføringer og foreldrebetaling dette handler om. Kommunen har tilsynsplikt, sier Kristin Straumsheim Grønli.

Tilsyn i 2008

Men Sykkylven kommune har en gang tidligere gjennomført tilsyn med Krikane barnehage. Det skjedde med årsregnskapet for 2008. Gjennomgangen av regnskapet viste det kommunen mente var en sammenblanding av privatøkonomi og barnehagens økonomi.

"Etter dei bilag som er gjennomgått er det knytt privat forbruk med om lag 235.000 kr. av Krikane barnehage sine midlar. Kommunen ser dette som eit direkte utbytte for eigar, og justerer tal i årsrekneskapen etter dette", var kommunens konklusjon den gang.