Penger til Romsdalsmuseet

Kulturrådet har delt ut 51,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i museer over hele landet. I Møre og Romsdal er det kun stiftelsen Romsdalsmuseet som får bevilget penger. Over tre år får de 903 000 kroner for prosjektet «Fogderifylket – et forestilt fellesskap? Identitet i et grenseland».
Over tre år skal Kulturrådets museumsprogrammer utvikle og heve arbeidet som gjøres i museene i Norge på digitalisering, forskning og hvilken rolle museene tar i samfunnet.

Romsdalsmuseet i Molde
Foto: Maria Kristina Vevang / NRK