Kunst av Bjarne Melgaard
Foto: Studio Hugo Opdal

Kunst og kultur i Møre og Romsdal

 • Dei nynorske festspela

  Stein Versto og Odd Nordstoga skal vere festspeldiktarar under Dei nynorske festspela 11.–14. juni 2020. – Vi gler oss til å vise fram to viktige norske diktarar. Versto og Nordstoga har to sterke litterære røyster, seier programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik.

  Odd Nordstoga live i studio 2
  Foto: NRK
 • Vann Heddaprisen

  Teatret Vårt i Molde har vunne Heddaprisen for beste barneførestilling med stykket «Mio, min Mio». – Heddajuryen har notert at mange av sesongens førestillingar har ei klar politisk slagside, kor bodskapa snikast inn sidevegen og spelar på kjenslene til publikum i staden for å skrike for full hals. Dette er også årets beste førestilling for barn eit døme på, står det mellom anna i grunngjevinga.

  Heddaprisen
  Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold
 • Desse kunstnarane fekk stipend

  Dei sju kunstnarane Siri Skjerve, Astrid Overaa, Heidi Rødstøl, Lena Nymark, Trygve Nielsen, Charlotte Kirkebø Riise og Raymond Cerrado Knutsen fekk i dag tildelt kunstnarstipend for 2019. Totalt delte fylkespolitikarane ut 800 000 kr. Kunstnarstipenda skal gje kunstnarar høve til å fordjupe seg i større prosjekt. – Vi meiner desse bidreg til å styrke Møre og Romsdal som kulturfylke, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet.

  Marit Nerås Krogsæter
  Foto: Ragne Borge Lysaker
 • Pengestøtte til kulturlivet

  Fire kulturinstitusjonar i fylket har fått støtte gjennom Musikkutstyrsordningen. Kulturfabrikken i Kristiansund får mest med vel 1,9 millionar kroner.
  Teaterfabrikken i Ålesund nærare fem hundre tusen. I tillegg får Storyville Jazz Klubb i Molde 110.000 kroner og Parken kulturhus i Ålesund får 30.000 kroner.

 • Fornyar UKM

  Fylkesfestivalen i UKM bør bytast ut med fleire mindre festivalar. Juryen skal erstattast med mentorar og samarbeidet med det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturlivet skal styrkast. Onsdag 12. juni skal fylkespolitikarane seie ja eller nei til forslaget. Den nye modellen er utvikla etter grundig utreiing og ikkje minst læring frå andre fylke, kommunar, ungdom og det nasjonale UKM-nettverket, seier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen.

  MusikklinJAZZ
  Foto: Rune Borge-Olsen