Øving kan utsette nedlegging

Ei stor NATO-øving i Sør-Trøndelag og på Nordmøre i oktober 2018 kan utsetje eller hindre nedlegging av HV11. Det meiner HV11-sjef obertsløytnant Per Olav Vågland som rår Forsvaret til å vente med ei eventuell nedlegging til 2019. 50 000 NATO-soldatar skal delta på NATO-øvinga Trident Juncture. 10 - 15 000 av desse skal fraktast inn gjennom Nordmøre og HV-soldatane blir dei første norske styrkane dei vil møte.

Video - Ein trist dag i Rauma
Foto: Nyhetsspiller